Física de Sólidos

  • M.C. Felipe Barffuson Domínguez
  • M.C. Benito Roberto Cervantes Sánchez
  • Dr. Ramón Ochoa Landín (Presidente de Academia)
  • Dr. Gerardo Saavedra Rodríguez
  • Dr. Eduardo Verdín López