Física de Sólidos

  • M.C. Felipe Barffuson Domínguez
  • M.C. Benito Roberto Cervantes Sánchez
  • Dr. Ramón Ochoa Landín (Presidente de Academia)
  • Dr. Raúl Rubén Pérez Enríquez
  • Dr. Eduardo Verdín López